CITY

 

- pakiet dla społeczności lokalnych


Udział w powiatowym lub gminnym systemie zarządzania kryzysowego -usuwanie pozostałości po akcjach ratownictwa chemicznego i usuwanie niezidentyfikowanych substancji
z terenu gminy (rtęć, porzucone odpady itp.)
Aktywne kształtowanie postaw proekologicznych społeczności lokalnej poprzez edukację w szkołach oraz organizację
systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Specjalizacja i doświadczenie - to nasze atuty. Ze strony mieszkańców oczekujemy jedynie dobrych chęci.

 

Dostępne opcje:

  • organizacja tanich, gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych
  • pomoc w edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych
  • sponsorowane konkursy ekologiczne dla młodzieży
  • organizacja dotowanych akcji zbiórki odpadów z terenu gminy (lekarstwa, baterie, opony itp.)
   
POWRÓT