SINGLE

 

- odbiór odpadów jednego rodzaju

Usługa polegająca na dostarczeniu pojemników i utylizacji odpadu poprodukcyjnego lub poużytkowego.
Cena dzierżawy pojemnika, transportu i unieszkodliwiania odpadu wliczona jest w cenę usługi.

Najniższe ceny przy dużej ilości - preferowana wielkość partii transportowej 25 Mg.

 

Dostępne opcje:

  • odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne luzem
  • odbiór odpadów ciekłych pompami chemoodpornymi
  • odbiór szlamów i roztworów w pojemnikach ADR
  • dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki
  • odbiór pyłów w pojemnikach ADR lub w big-bagach
   
POWRÓT