ODDZIAŁ SOSNOWIEC
41-200 Sosnowiec
ul. Nowopogońska 1
tel. 668-124-670

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Sp. z o.o.

ODDZIAŁ CZELADŹ
41-250 Czeladź
ul. Lotnicza 8
tel. 032 265-93-37
fax. 032 265-12-10


e-mail: cortex@cortex.pl

TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Transport odpadów prowadzony jest samochodami o ładowności od 1 do 25 ton.
Odpady niebezpieczne przewożone są samochodami dopuszczonymi do przewożenia materiałów niebezpiecznych (ADR).
Samochody przystosowane są do przewozu materiałów klas:

6.1 - materiały trujące,

8 - materiały żrące,

9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Kierowcy i osoby prowadzące przeładunek odpadów posiadają świadectwa kwalifikacyjne oraz certyfikaty zezwalające na przewóz materiałów klas:

2 - gazy,

3 - materiały ciekłe zapalne,

4.1 - materiały stałe zapalne,

4.2 - materiały samozapalne,

4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

5.1 - materiały utleniające,

5.2 - nadtlenki organiczne,

6.1 - materiały trujące,

6.2 - materiały zakaźne,

8 - materiały żrące,

9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

 


Strona główna
Info o odpadach
Decyzje
Nasza oferta
O firmie
Klasyfikacja odpadów
Zapytaj ekspertów
Praca
Kontakt
Linki